प्रिमियममा सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्ने आई. एम. ई. लाइफ इन्स्योरेन्स बन्यो पहिलो जीवन बीमा कम्पनी

  1. https://www.nepalviews.com/2023/06/06/167190/
  2. https://www.nepalclicks.com/details/11777
  3. https://arthasansar.com/news/51545
  4. https://sansarnews.com/368479/
  5. https://matribhuminews.com/2023/06/07/195933/
  6. https://arthasarokar.com/2023/06/ime-life-insurance-23.html
  7. https://www.expresspana.com/posts/19303
  8. https://nepalkhabar.com/economy/168856-2023-6-6-21-43-12
  9. https://kendrabindu.com/economy/126628-1686061925.html
  10. https://lokaantar.com/story/225635/2023/6/7/economy/ime-life-