आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीद्वारा नेपाली क्रिकेटका खेलाडीहरूलाई बिमाड्ढ रु. २५ लाख बराबरकोे म्यादी जीवन बीमा प्रदान गर्ने।

  1. https://insurancekhabar.com/2023/11/195230/
  2. https://www.samayapost.com/11/330025.html
  3. http://khabarmukam.com/news/2023/11/04/31465
  4. https://www.arthatantra.com/2023/11/05/168730/
  5. https://www.loksambad.com/news/26196
  6. https://hamrakura.com/news-details/158594/2023-11-04
  7. https://www.ukeraa.com/news/detail/140886/
  8. https://hamrodes.com/2023/11/142675/
  9. https://www.singhadarbar.com/post/99354/
  10. https://www.ajakoartha.com/story/97213