आई.एम ई लाईफ इन्स्योरेन्स द्वारा सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम प्रदान

  1. https://www.arthapath.com/insurance/2023/04/23/108014/
  2. https://www.bikashnews.com/2023/04/23/404731.html
  3. https://www.arthatantra.com/2023/04/23/148643/
  4. https://www.arthadabali.com/2023/04/23/41329
  5. https://www.financialnotices.com/news/44062.phtml
  6. https://hamroartha.com/insurance/55102/
  7. https://www.samayapost.com/04/296319.html
  8. https://matribhuminews.com/2023/04/23/192804/
  9. https://hamroartha.com/insurance/55102/